Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Åpningstider påsken 2020

24. mars 2020 kl. 11:19

Lyngdal legesenter har reduserte åpningstider i påsken:

Onsdag 08.04: Åpent 8:00-12:00

Torsdag 09.04: Stengt

Fredag 10.04: Stengt

Mandag 13:04: Stengt

NB! Bestilling av resepter må gjøres i god tid før påske.

Videokonsultasjon

22. mars 2020 kl. 13:35

Lyngdal legesenter tilbyr nå noen pasienter en videokonsultasjon. Det betyr en vanlig legetime via PC/mobil fremfor fysisk fremmøte på legesenteret. Dette er et smitteverntiltak. Færre pasienter på venterommet vil redusere smitterisikoen for oss ansatte og fremfor alt de pasientene som må til konsultasjon for klinisk undersøkelse.

Vi vil også informere om at pasienter kan bli oppringt av lege fra Lyngdal legesenter fra et skjult telefonnummer. 

Registrering om coronasymptomer i befolkningen, Folkehelseinstituttet

22. mars 2020 kl. 11:18

Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Her kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (FHI). 

De fleste med coronasymptomer blir ikke testet, men får informasjon om å holde seg hjemme til 1 dag etter at de er friske igjen. (Unntak er feber/hoste/tungpust hos syke på sykehjem, sykehus og helsepersonell).

Søndag 22.03.20 ber Folkehelseinstituttet at om de som mistenker at de kan være corona-smittet registrerer dette hos dem.

Logg inn og meld fra her

Legevakt i Farsund, luftveisinfeksjoner

17. mars 2020 kl. 08:32

Det er etablert en døgnåpen legevakt i Farsund fra tirsdag 17.mars kl 14. Pasienter kan ikke møte opp direkte, kun etter henvisning fra fastlegekontor. Pasienter som får time må ha vært vurdert av lege pr telefon som mener at det er nødvendig med undersøkelse.

De aller fleste trenger ikke legetime ved luftveissymptomer, men noen må til lege og disse kan altså ikke møte på legesenter eller legevakt i Flekkefjord.

Se film

Har du KOLS, hjertesvikt, nedsatt immunforsvar eller mottar hjelp fra hjemmesykepleien?

13. mars 2020 kl. 08:53

Hvis du har KOLS, hjertesvikt, nedsatt immunforsvar eller mottar hjelp fra hjemmesykepleien, så ber vi deg ikke møte til avtalt time. Dette av smittevernhensyn.

Vi ber deg ta kontakt for å flytte timeavtale til et senere tidspunkt, eller avtale annen type oppfølging med fastlege pr telefon.

Hvem skal testes for coronavirus?

13. mars 2020 kl. 08:22

I denne fasen av utbruddet er hovedprioriteringen å identifisere covid-19 tilfeller der det er risiko for spredning i helseinstitusjonen og smitte til sårbare grupper. 

Personer uten symptomer skal ikke testes.

Kriterier for testing, uavhengig av reiseanamnese (prioriteringer må tilpasses lokale forhold og kapasitet)

 • Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon* med behov for innleggelse
 • Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon
 • Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19 der smitteoppsporing er indisert
 • Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer

*akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet

Hvorfor anbefales ikke testing av personer uten symptomer?

Symptomer opptrer ofte i løpet av de første dagene etter smitte, men inkubasjonstiden kan være opptil 14 dager. Derfor settes en rekke personer i karantene selv om de ikke har symptomer på sykdom. Mange lurer på hvorfor disse ikke kan testes, slik at karantenetiden eventuelt kan forkortes. Dessverre er det slik at karantenetiden ikke kan forkortes på bakgrunn av et negativt testresultat.

Selv om en test er negativ, kan personen allikevel utvikle sykdom opptil 14 dager etter siste smitteeksponering. For personer uten symptomer (asymptomatiske personer), vet man ikke hvor i forløpet vedkommende befinner seg. Et negativt prøveresultat i inkubasjonstiden vil kunne gi en falsk trygghet, da en ny prøve tatt kort tid senere vil kunne gi et annet resultat. Karantenetiden er uansett 14 dager, og et negativt testresultat får ikke noen praktiske konsekvenser. Av samme grunn kan man ikke bruke testresultat for å avgjøre om en person skal settes i karantene eller ikke.

Et positivt prøveresultat hos asymptomatiske personer vil kunne bekrefte COVID-19. Resultatet vil allikevel ikke få noen praktiske konsekvenser, i og med at en person som testes uansett skal være i karantene i 14 dager. Dersom vedkommende får symptomer, vil testing utføres og diagnosen bekreftes. Som regel vil man få symptomer innen få dager dersom man tester positivt i inkubasjonstiden.

Det er for tiden begrenset tilgang på prøvetakingsutstyr, testreagenser og beskyttelsesutstyr. Det er viktig å prioritere prøvetaking av personer der testresultatet vil få konsekvenser. Testresultat hos personer som allerede er i karantene vil ikke få praktiske konsekvenser, og bør derfor ikke gjennomføres.

Lyngdal kommune har opprettet koronatelefon

12. mars 2020 kl. 22:29

Korona-telefon: 97 999 600

Lyngdal kommune har nå etablert en egen publikumstelefon for spørsmål rundt korona-epidemien.
 
Du kan ringe 97 999 600 hverdager kl  8-14.

Coronavirus, hva skal jeg gjøre hvis jeg tror jeg er smittet?

12. mars 2020 kl. 18:03

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme 
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113. 

Coronavirus, hvem skal holde seg hjemme?

12. mars 2020 kl. 18:02

Hvem skal holde seg hjemme?

Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme:

 • Du mistenker at du kan være smittet.
 • Du har fått bekreftet at du er smittet.
 • Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
 • Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt).
 • Du har vært på reise utenfor Norden. Anbefalingen her har tilbakevirkende kraft, og gjelder fra torsdag 27. februar.

Hva betyr det å være hjemme?

 • Hjemmeisolering: Å være hjemme, isolert fra andre mennesker, og ikke ha tett kontakt med de du bor sammen med. Gjelder for alle med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom helt til friskmelding av lege.
 • Hjemmekarantene: Å være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med. Gjelder for alle som har hatt kontakt med covid-19-syke, men som ikke selv er syke, i 14 dager fra siste kontakt.

Hjemmekarantene omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • unngå nær kontakt med andre

Jeg er i hjemmekarantene eller hjemmeisolering. Hva gjør jeg og de jeg bor sammen med nå?

Informasjon om mangel på vaksine mot lungebetennelse

12. mars 2020 kl. 10:58

Folkehelseinstituttet har nå et begrenset lager av denne vaksinen etter stor etterspørsel. Vaksinedoser prioriteres nå for personer med høyest risiko for sykdom.

Pneumovax er nå forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom (IPD):

 • Hivinfeksjon / aids (blå resept)Stamcelletransplantasjon (blå resept)
 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel (blå resept)
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • B-cellesvikt
 • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
 • Organtransplantasjon

De med cochleaimplantat skal også prioriteres.

Nye leveranser er forventet i mai, men volum på leveranser i tiden fremover er usikkert. 

Råd om ordinære legetimer

11. mars 2020 kl. 22:50

For deg som har allerede har en avtalt legetime hos oss, ber vi deg vurdere om det er mulig å utsette denne til et senere tidspunkt pga coronaviruspandemien. Dette er av hensyn til deg selv, at du ikke skal bli smittet, og at du ikke skal smitte andre, samt at det må gjøres prioritering for hva legene bruker ressurser på nå. Forespørsler om ting som kan vente, må vente i denne pandemisituasjonen. 

 

 

Luftveisinfeksjoner og coronavirusinfeksjon

11. mars 2020 kl. 22:45

ALLE MED LUFTVEISINFEKSJONER BES RINGE LEGESENTERET, IKKE MØTE OPP DIREKTE pga smittefare til andre pasienter.

Alle som ikke har mistenkt tilfelle av coronavirusinfeksjon, kan håndteres av fastlegen som vanlig luftveisinfeksjon (influensa, halsbetennelser, lungebetennelse, bihulebetennelse etc).

Smittevernlegen skal avklare mistenkte tilfeller av coronavirusinfeksjon og utføre testing.

Vi minner også om at man kan ringe og få informasjon hos Folkehelseinstituttet på telefon 815 55 015, som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16.

Urinprøver

5. november 2019 kl. 20:16

Bakterier kan formere seg i romtemperatur, noe som kan gi feil svar på dyrkning og strimmel-test. Urin kan oppbevares inntil 2 timer i romtemperatur. Husk å oppbevare urinprøven i kjøleskap hvis du har tatt en prøve av morgenurin og har legetime senere på dagen.

Manglende oppmøte til avtalt time

11. september 2019 kl. 15:23

Hvis du ikke møter til timen, og ikke har gitt oss beskjed minst 24 timer i forveien, må du betale et gebyr tilsvarende konsultasjonstakst (155 kr hos ikke-spesialist og 204 kr hos spesialist). Dette gjelder selv om du har frikort, eller er fritatt for egenandel (f.eks. barn under 16 år).

Antibiotika

29. juli 2019 kl. 11:15

Ved spørsmål om antibiotika, må pasient til legetime for vurdering. Dette foreskrives ikke pr SMS eller pr telefon.

Sykemelding

17. juli 2019 kl. 15:24

Vi informerer om at regelverket for sykemelding er at pasienten må møte til time hos legen for å få en vurdering. Det kan ikke ordnes pr telefon. 

Reisevaksinasjon

24. mai 2019 kl. 18:36

REISEVAKSINERING ved Lyngdal helsestasjon opphører fra 01.06.19.

De som trenger vaksiner før reise, må kontakte andre vaksinekontorer, f.eks. Mandal tlf. 38282614 eller Kristiansand tlf. 38075707.

Resept på avhengighetsskapende medikamenter, A- og B-preparat

31. januar 2019 kl. 17:50

Dersom fastlegen ikke er tilstede på kontoret og pasienten ber om resept på A/B-preparat, som fastlege har foreskrevet tidligere, så er det hovedregel at kun minstepakning blir forskrevet av annen lege hvis resept kan fornyes.

A- og B-preparat gjelder f.eks. sovemedisiner, angstdempende medisiner og sterke smertestillende medisiner.

Legeerklæring for elever ved fravær på videregående skole

4. september 2018 kl. 19:45

Elever som har fått varsel om 10% fraværsgrense, kan få legetime for vurdering av legeerklæring ved sykdom. De må ta kontakt den dagen de er syke, - vi kan ikke tilbakedatere slike attester.

Elever som får sykdom og ikke har fått varsel om 10% fraværsgrense, trenger ikke legeattest, og får da kun legetime hvis det er medisinsk nødvendig utfra helseplager.

Pga stor pågang på tlf, så har vi noen råd om hvor du kan søke hjelp:

22. november 2016 kl. 17:35

Er du i tvil om du har en resept på apoteket?

Spørsmål om hvilke vaksiner du har tatt?

Lurer du på hvem som er fastlegen din, eller ønsker du å bytte lege?

Gå inn på helsenorge.no

Om du ikke får svar på dine spørsmål her, så ta gjerne kontakt med oss i resepsjonen som har telefontid: 

kl 08.00-11.30 og kl 12.30 - 15.00

Kjernejournal

22. november 2016 kl. 17:33

Dette er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du og helsepersonell har adgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal. Den erstatter ikke journalen som du har hos fastlegen, men utgjør et viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner. 
Du kan logge inn på Min Helse, eller kontakte dem: 800 43 573 for mer informasjon.
Du kan også sjekke linken over HELSENORGE og finne informasjon om Kjernejournal der.

 

Telefonnummer til legevakt

22. november 2016 kl. 17:29

Norge fikk et felles landsdekkende telefonnummer til legevakten fra 1. september 2015. Nummeret er 116117.

Du blir da automatisk satt i kontakt med nærmeste legevakt. 

Petroleumslege

22. november 2016 kl. 17:28

Fra januar 2014 må helseattesten utstedes av en petroleumslege for å jobbe offshore.

Under fanen "Ansatte" kan du se hvem som er blitt sertifisert ved legesenteret. Du bees bestille time hos en av disse.

Åpningstider

Åpningstider:
Man-fre: 08.00 - 15.30
Lør-søn: Stengt

Telefontid: 08.00 - 11.30
12.30 - 15.00

Laboratoriet er åpent 08.00 - 14.30

Adresse

Lyngdal legesenter
Alleen 16
4580 Lyngdal

Vis kart

Kontakt oss

Lyngdal legesenter
Alleen 16
4580 Lyngdal

Lyngdal legesenter: 38 34 04 40
Faks: 38 34 04 41