Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Vikar for Lars Undheim

29. juni 2020 kl. 11:11

I perioden 24.06.20-17.07.20 vil Claus Due være vikar for Lars Undheim. Ta kontakt for bestilling av time.

Luftveislegevakt og testsenter på Lyngdal Bo- og Servicesenter

27. mai 2020 kl. 13:01

Kommunen har opprettet testsenter og luftveislegevakt ved Lyngdal Bo- og Servicesenter.

Pasienter med luftveissymptomer som trenger undersøkelse kan ringe direkte til luftveislegevakten på telefon 979 99 600 og bestille time. Ved ønske om å snakke med fastlegen først - ta kontakt med legesenteret på telefon eller SMS.

Ved symptomer på covid-19 og behov for testing, kontakt testsenteret direkte på 979 99 600.

Time for testing eller klinisk undersøkelse bestilles på telefon 979 99 600. Telefonen besvares mellom kl. 9 og 15, mandag til fredag.

Time til undersøkelse og testing vil foregå fra klokken 14 og utover.

 • Luftveisklinikken på LBS er for innbyggere i gamle Lyngdal kommune.
 • Innbyggere i tidligere Audnedal kommune benytter fortsatt den interkommunale luftveislegevakten i Søgne.

Luftveisklinikkens rolle er kun å håndtere pasienter med symptomer fra luftveiene som trenger legetilsyn. Dette fordi man ikke vil ha potensielle smittebærere inn fysisk på legesenteret. Pasientene ved luftveisklinikken blir derfor undersøkt av lege i full smittevernutrustning.

Vikar for Anette Walvick

27. mai 2020 kl. 12:53

Mats Førland vil være vikar for Anette Walvick fra 01.06.20, da hun går ut i permisjon.

Bestilling av ordinære timer, e-konsultasjoner, fornyelse av resepter, rekvisisjoner o.l. kan gjøres på nettsiden.

Bestill time via SMS:
Send til 2097:
LYNGDAL fødselsdato, ditt navn, grad av hast
(Unngå sensitiv informasjon)

Legetimer fra april 2020 - vent i bilen på utsiden.

4. april 2020 kl. 10:16

VENT UTE I BILEN:

Vi oppfordrer deg som har en avtalt legetime til å vente i bilen utenfor legesenteret, så vil fastlegen ringe deg når han/hun er klar for å ta deg imot. Slik hindrer vi at mange mennesker venter samtidig på venterommet ved coronapandemien.  (De som ikke kan sitte i egen bil, må gjerne gå inn på legesenteret og sette seg på venterommet).

ANDRE SYKDOMMER ENN CORONA:

Vi mener det er viktig at pasienter med kronisk sykdom eller akutt sykdom får legetime for vurdering/oppfølging, selv om det er coronapandemi. Ring oss hvis du har spørsmål om hvordan du skal følges opp/få time.

INFEKSJONER:

NB! Dere som har feber, hoste, tungpust, diare skal IKKE inn på legesenteret. Ved behov for hjelp, må dere ringe oss på legesenteret. Det er mulighet for undersøkelse på Farsund legevakt ved Alcoahallen, men lege må ha gjort en vurdering pr telefon først.

E-KONSULTASJON - video, telefon, tekst:

Vi tilbyr E-konsultason i økt omfang, se eget notat. 

Telefon for barn og unge i Lyngdal kommune

4. april 2020 kl. 10:08

Barn og ungdom kan ringe helsesykepleier hvis de trenger snakke med en voksen:

476 32 041 (mandag-fredag kl 9-15)

E-konsultasjon

22. mars 2020 kl. 13:35

Lyngdal legesenter tilbyr nå E-konsultasjon. Dette kan være både videokonsultasjon over PC/mobil, konsultasjon over telefon, eller skriftlig svar på spørsmål via elektronisk melding (pasientpost) fra fastlegen. E-konsultasjon betyr en vanlig legetime, men uten fysisk fremmøte på legesenteret. Dette er et smitteverntiltak. Færre pasienter på venterommet vil redusere smitterisikoen for oss ansatte og fremfor alt de pasientene som må til konsultasjon for klinisk undersøkelse. På slike e-konsultasjoner påløper det samme egenandel som vanlig konsultasjon.

Litt lenger opp på hjemmesiden er det en blå knapp som heter "E-konsultasjon". I dette skjemaet kan man skrive inn medisinske spørsmål til legen, og skrive om man ønsker svar per pasientpost, telefon eller video. Legen vil deretter ta kontakt. Det er også mulig å ringe inn til legesenteret og gi beskjed om at man ønsker en e-konsultasjon med fastlegen.

Vi vil også informere om at pasienter kan bli oppringt av lege fra Lyngdal legesenter fra et skjult telefonnummer. 

 

Registrering om coronasymptomer i befolkningen, Folkehelseinstituttet

22. mars 2020 kl. 11:18

Har du symptomer som kan skyldes koronavirus? Her kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (FHI). 

De fleste med coronasymptomer blir ikke testet, men får informasjon om å holde seg hjemme til 1 dag etter at de er friske igjen. (Unntak er feber/hoste/tungpust hos syke på sykehjem, sykehus og helsepersonell).

Søndag 22.03.20 ber Folkehelseinstituttet at om de som mistenker at de kan være corona-smittet registrerer dette hos dem.

Logg inn og meld fra her

Legevakt i Farsund, luftveisinfeksjoner

17. mars 2020 kl. 08:32

De fleste trenger ikke legetime ved luftveissymptomer og diare, men noen må til undersøkelse for diagnostikk og behandling. Pga coronapandemien kan ikke slike problemstillinger håndteres ved Lyngdal legesenter eller Flekkefjord legevakt.  

17.03.20 åpnet luftveislegevakta ved Alcoahallen (Loshavnveien 51 i Farsund). Pasienter kan ikke møte opp direkte, kun etter henvisning fra fastlegekontor. Se film

Ring fastlegekontoret ved spørsmål/behov for hjelp.

Coronavirus, hva skal jeg gjøre hvis jeg tror jeg er smittet?

12. mars 2020 kl. 18:03

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme 
 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116117.
 • Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113. 

Coronavirus, hvem skal holde seg hjemme?

12. mars 2020 kl. 18:02

Hvem skal holde seg hjemme?

Hvis du tilhører en av følgende grupper, så skal du være hjemme:

 • Du mistenker at du kan være smittet.
 • Du har fått bekreftet at du er smittet.
 • Du er bekreftet syk av covid-19, men trenger ikke å legges inn på sykehus.
 • Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt).
 • Du har vært på reise utenfor Norden. Anbefalingen her har tilbakevirkende kraft, og gjelder fra torsdag 27. februar.

Hva betyr det å være hjemme?

 • Hjemmeisolering: Å være hjemme, isolert fra andre mennesker, og ikke ha tett kontakt med de du bor sammen med. Gjelder for alle med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom helt til friskmelding av lege.
 • Hjemmekarantene: Å være hjemme og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med. Gjelder for alle som har hatt kontakt med covid-19-syke, men som ikke selv er syke, i 14 dager fra siste kontakt.

Hjemmekarantene omfatter å:

 • ikke gå på jobb eller skole
 • unngå reiser
 • ikke ta offentlig transport
 • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
 • unngå nær kontakt med andre

Jeg er i hjemmekarantene eller hjemmeisolering. Hva gjør jeg og de jeg bor sammen med nå?

Informasjon om mangel på vaksine mot lungebetennelse

12. mars 2020 kl. 10:58

Folkehelseinstituttet har nå et begrenset lager av denne vaksinen etter stor etterspørsel. Vaksinedoser prioriteres nå for personer med høyest risiko for sykdom.

Pneumovax er nå forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom (IPD):

 • Hivinfeksjon / aids (blå resept)Stamcelletransplantasjon (blå resept)
 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel (blå resept)
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • B-cellesvikt
 • Hematologisk kreft (leukemi, lymfom, myelomatose)
 • Organtransplantasjon

De med cochleaimplantat skal også prioriteres.

Nye leveranser er forventet i mai, men volum på leveranser i tiden fremover er usikkert. 

Luftveisinfeksjoner og coronavirusinfeksjon

11. mars 2020 kl. 22:45

ALLE MED LUFTVEISINFEKSJONER BES RINGE LEGESENTERET, IKKE MØTE OPP DIREKTE pga smittefare til andre pasienter.

Alle som ikke har mistenkt tilfelle av coronavirusinfeksjon, kan håndteres av fastlegen som vanlig luftveisinfeksjon (influensa, halsbetennelser, lungebetennelse, bihulebetennelse etc).

Smittevernlegen skal avklare mistenkte tilfeller av coronavirusinfeksjon og utføre testing.

Vi minner også om at man kan ringe og få informasjon hos Folkehelseinstituttet på telefon 815 55 015, som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16.

Urinprøver

5. november 2019 kl. 20:16

Bakterier kan formere seg i romtemperatur, noe som kan gi feil svar på dyrkning og strimmel-test. Urin kan oppbevares inntil 2 timer i romtemperatur. Husk å oppbevare urinprøven i kjøleskap hvis du har tatt en prøve av morgenurin og har legetime senere på dagen.

Manglende oppmøte til avtalt time

11. september 2019 kl. 15:23

Hvis du ikke møter til timen, og ikke har gitt oss beskjed minst 24 timer i forveien, må du betale et gebyr tilsvarende konsultasjonstakst. Merk at dette gjelder selv om du har frikort, eller er fritatt for egenandel (f.eks. barn under 16 år).

Antibiotika

29. juli 2019 kl. 11:15

Ved spørsmål om antibiotika, må pasient til legetime for vurdering. Dette foreskrives ikke pr SMS eller pr telefon.

Sykemelding

17. juli 2019 kl. 15:24

Vi informerer om at regelverket for sykemelding er at pasienten må møte til time hos legen for å få en vurdering. Det kan ikke ordnes pr telefon. 

Reisevaksinasjon

24. mai 2019 kl. 18:36

REISEVAKSINERING ved Lyngdal helsestasjon opphører fra 01.06.19.

De som trenger vaksiner før reise, må kontakte andre vaksinekontorer, f.eks. Mandal tlf. 38282614 eller Kristiansand tlf. 38075707.

Resept på avhengighetsskapende medikamenter, A- og B-preparat

31. januar 2019 kl. 17:50

Dersom fastlegen ikke er tilstede på kontoret og pasienten ber om resept på A/B-preparat, som fastlege har foreskrevet tidligere, så er det hovedregel at kun minstepakning blir forskrevet av annen lege hvis resept kan fornyes.

A- og B-preparat gjelder f.eks. sovemedisiner, angstdempende medisiner og sterke smertestillende medisiner.

Legeerklæring for elever ved fravær på videregående skole

4. september 2018 kl. 19:45

Elever som har fått varsel om 10% fraværsgrense, kan få legetime for vurdering av legeerklæring ved sykdom. De må ta kontakt den dagen de er syke, - vi kan ikke tilbakedatere slike attester.

Elever som får sykdom og ikke har fått varsel om 10% fraværsgrense, trenger ikke legeattest, og får da kun legetime hvis det er medisinsk nødvendig utfra helseplager.

Pga stor pågang på tlf, så har vi noen råd om hvor du kan søke hjelp:

22. november 2016 kl. 17:35

Er du i tvil om du har en resept på apoteket?

Spørsmål om hvilke vaksiner du har tatt?

Lurer du på hvem som er fastlegen din, eller ønsker du å bytte lege?

Gå inn på helsenorge.no

Om du ikke får svar på dine spørsmål her, så ta gjerne kontakt med oss i resepsjonen som har telefontid: 

kl 08.00-11.30 og kl 12.30 - 15.00

Kjernejournal

22. november 2016 kl. 17:33

Dette er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du og helsepersonell har adgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal. Den erstatter ikke journalen som du har hos fastlegen, men utgjør et viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner. 
Du kan logge inn på Min Helse, eller kontakte dem: 800 43 573 for mer informasjon.
Du kan også sjekke linken over HELSENORGE og finne informasjon om Kjernejournal der.

 

Telefonnummer til legevakt

22. november 2016 kl. 17:29

Norge fikk et felles landsdekkende telefonnummer til legevakten fra 1. september 2015. Nummeret er 116117.

Du blir da automatisk satt i kontakt med nærmeste legevakt. 

Petroleumslege

22. november 2016 kl. 17:28

Fra januar 2014 må helseattesten utstedes av en petroleumslege for å jobbe offshore.

Under fanen "Ansatte" kan du se hvem som er blitt sertifisert ved legesenteret. Du bees bestille time hos en av disse.

Åpningstider

Åpningstider:
Man-fre: 08.00 - 15.30
Lør-søn: Stengt

Telefontid: 08.00 - 11.30
12.30 - 15.00

Laboratoriet er åpent 08.00 - 14.30

Adresse

Lyngdal legesenter
Alleen 16
4580 Lyngdal

Vis kart

Kontakt oss

Lyngdal legesenter
Alleen 16
4580 Lyngdal

Lyngdal legesenter: 38 34 04 40
Faks: 38 34 04 41